Ekobrott

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för ett flertal typer av brott. De absolut vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott.

Skatteverket liksom en konkursförvaltare är skyldiga att göra anmälan om misstänkt brott till Ekobrottsmyndigheten. Härefter fattar åklagaren beslut om att inleda en förundersökning. Det är då viktigt att den som blir misstänkt har biträde av en advokat med erfarenhet av ekobrottmål.

Andra typer av ekobrott där antalet åtal ökat senare år är börsbrotten—dvs. insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. Sociala medier och andra tekniska verktyg möjliggör olika typer av manipulation genom handel – såsom Momentum Ignition, Order Book Layering, ”Robot-handel” m m; Samtidigt finns det en klyfta mellan de som förstår marknaden och de som förstår juridiken, vilket bidragit till ökningen av brottstypen.

En annan typ av brott där åtal väcks i större omfattning på senare tid är penningtvättsbrott. Syftet är att dölja att pengar härrör från någon form av brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Även bedrägeri och trolöshet mot huvudman är vanligt förekommande ekobrott.

Alla som delges misstanke om ett ekobrott har rätt till offentlig försvarare. Förundersökningen är avgörande för att fastställa den misstänktes position i en eventuell rättslig process. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att samarbetet mellan försvarare och den misstänkte inleds redan då förundersökningen påbörjas.

Ett uppdrag som försvarare inom ekonomisk kriminalitet kräver speciella kunskaper i t.ex finansrätt, skatterätt, bolagsrätt, bokföring m m samt processvana från denna typ av mål. Det är därför vår advokatverksamhet är inriktad enbart på ekobrottmål och skatteprocesser. Vi erbjuder alla våra klienter – oavsett målets omfattning – att ta del av vår samlade kompetens och erfarenhet.