Advokater inom ekobrott

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i ekobrottmål samt biträder klienter vid skatterevisioner och andra processer mot Skatteverket. Vi är specialister inom ekobrott med kontor i Malmö och Nyköping samt mottagningskontor i Stockholm.

Vi söker advokater/biträdande jurister
inriktade på ekonomisk kriminalitet och skatteprocesser.

Om Du tror Du har rätt bakgrund är Du varmt välkommen att kontakta oss eller sända oss en intresseanmälan med Din CV.

Att driva en skatteprocess förutsätter god kännedom om dels de materiella skattereglerna dels de formella regler som styr Skatteverkets arbete.
Skatterevision
Ett uppdrag som försvarare inom ekonomisk kriminalitet kräver speciella kunskaper i t. ex. skatterätt, bolagsrätt, bokföring m.m samt processvana från denna typ av mål.
Ekobrottmål
Vi bedömer att vår samlade erfarenhet av processer inom ekonomisk kriminalitet och inom skatteområdet kan bidra till att skapa en rättvis balans mellan parterna.
Advokatfirman