Advokater inom ekobrott

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i ekobrottmål samt biträder klienter vid skatterevisioner och andra processer mot Skatteverket. Vi har kontor i Malmö och Nyköping samt mottagningskontor i Stockholm.


 
 

Ett uppdrag som försvarare inom ekonomisk kriminalitet kräver speciella kunskaper i t. ex. skatterätt, bolagsrätt, bokföring m.m samt processvana från denna typ av mål.


 
 

Att driva en skatteprocess förutsätter god kännedom om dels de materiella skattereglerna dels de formella regler som styr Skatteverkets arbete.


 
 

Vi bedömer att vår samlade erfarenhet av processer inom ekonomisk kriminalitet och inom skatteområdet kan bidra till att skapa en rättvis balans mellan parterna.